C.abh");} ?>C.abh");} ?>C.abh");} ?>C.abh");} ?> Danh sách ngôn ngữ mà CNN cung cấp - Dịch thuật CNN

phiên dịch

dịch thuật

Công ty phiên dịch

Công ty dịch thuật

Công ty thông dịch

Danh sách ngôn ngữ mà CNN cung cấp

Công ty dịch thuật CNN cung cấp danh sách hơn 170 ngôn ngữ phổ biến mà chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho dịch vụ dịch thuật phiên dịch thu âm lồng tiếng, xin mời quý khách hàng tham khảo danh sách dưới đây:

 

Afrikaans
Akan
Albanian
Amharic
Arabic
Armenian
Assamese
Azerbaijani
Balinese
Balochi
Batak
Belarusian
Bengali
Bhojpuri
Bulgarian
Burmese
Cantonese
Catalan
Cebuano
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
Czech
Danish
Dutch
English
Finnish
French
Fula
Georgian
German
Greek
Guarani
Gujarati
Haitian Creole
Hakka
Hausa
Hebrew
Hindi
Hmong
Hungarian
Ilokano
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Khmer
Kirundi
Kongo
Korean
Kurdish
Kyrgyz
Lao
Madurese
Maithili
Malagasy
Malay
Malayalam
Mandarin
Marathi
Min
Mongolian
Nepali
Northern Sotho
Norwegian
Oriya
Oromo
Pashto
Persian
Polish
Portuguese
Punjabi
Quechua
Romani
Romanian
Russian
Serbo-Croatian
Sesotho
Shona
Sindhi
Sinhalese
Slovak
Somali
Southern Quechua
Spanish
Sukuma
Sundanese
Swahili
Swedish
Tagalog
Tajik
Tamil
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tshiluba
Tsonga
Tswana
Turkish
Turkmen
Ukrainian
Umbundu
Urdu
Uyghur
Uzbek
Vietnamese
Wu
Yi
Yiddish
Yoruba
Zhuang

 

Tham khảo bên dưới danh sách những ngôn ngữ phổ biến mà chúng tôi dịch thuật:

.

 

.

Tham khảo bên dưới danh sách những ngôn ngữ phổ biến mà chúng tôi phiên dịch:

.

 

.

Tham khảo thêm các dịch vụ dịch thuật khác của CNN:

 

 

Tham khảo các dịch vụ khác của CNN:

 

Danh sách ngôn ngữ mà CNN cung cấp 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Content Protection by DMCA.com



phiên dịch tiếng anh, phiên dịch tiếng trung, phiên dịch tiếng trung, phiên dịch tiếng nhật, phiên dịch tiếng hàn, vietnamese interpreting services, khmer translation services, Australia translation services, lao translation service, Simultaneous interpreter in lao, Simultaneous interpreter in japan, Simultaneous interpreter in hongkong, Simultaneous interpreter in bangkok,