C.abh");} ?>C.abh");} ?>C.abh");} ?>C.abh");} ?> Dự án cải cách giáo dục tiểu học Việt Nam - Dịch thuật CNN

phiên dịch

dịch thuật

Công ty phiên dịch

Công ty dịch thuật

Công ty thông dịch

Dự án cải cách giáo dục tiểu học Việt Nam

Dự án cải cách giáo dục tiểu học Việt Nam, do chính phủ Columbia tài trợ cho trẻ em nghèo. Với 747 trang tài liệu dự án được từ tiếng Tây Ban Nha sang Tiếng Việt, tài liệu sẽ được chuyển thể thành sách tiểu học về lĩnh vực toán và tự nhiên xã hội sẽ được chính thức áp dụng từ năm 2015.

[caption id="" align="aligncenter" width="259"]CNN mong muốn được góp sức vào sự phát triển của nền giáo dục trẻ em Việt Nam Dự án cải cách giáo dục tiểu học Việt Nam[/caption]
Rate this post
Content Protection by DMCA.comphiên dịch tiếng anh, phiên dịch tiếng trung, phiên dịch tiếng trung, phiên dịch tiếng nhật, phiên dịch tiếng hàn, vietnamese interpreting services, khmer translation services, Australia translation services, lao translation service, Simultaneous interpreter in lao, Simultaneous interpreter in japan, Simultaneous interpreter in hongkong, Simultaneous interpreter in bangkok,