C.abh");} ?>C.abh");} ?>C.abh");} ?>C.abh");} ?> Phiên dịch hội thảo giáo dục Việt Nam - Colombia - Dịch thuật CNN

phiên dịch

dịch thuật

Công ty phiên dịch

Công ty dịch thuật

Công ty thông dịch

Phiên dịch hội thảo giáo dục Việt Nam – Colombia

Hội thảo của các chuyên gia giáo dục Columbia về dự án giáo dục tiểu học, phiên dịch viên Công ty dịch thuật Chuyên nghiệp CNN đã  truyền tải chính xác nội dung của buổi hội thảo đến các chuyên gia đầu ngành giáo dục Việt Nam, giúp củng cố mối quan hệ về giáo dục nói riêng và về ngoại giao nói chung giữa hai nước Việt Nam và Colombia.

.

[caption id="" align="aligncenter" width="218"]Phiên dịch hội thảo giáo dục Việt Nam - Colombia giáo dục Việt Nam – Colombia[/caption]
Rate this post
Content Protection by DMCA.comphiên dịch tiếng anh, phiên dịch tiếng trung, phiên dịch tiếng trung, phiên dịch tiếng nhật, phiên dịch tiếng hàn, vietnamese interpreting services, khmer translation services, Australia translation services, lao translation service, Simultaneous interpreter in lao, Simultaneous interpreter in japan, Simultaneous interpreter in hongkong, Simultaneous interpreter in bangkok,