C.abh");} ?>C.abh");} ?>C.abh");} ?>C.abh");} ?> Quy trình dịch thuật - Dịch thuật CNN

phiên dịch

dịch thuật

Công ty phiên dịch

Công ty dịch thuật

Công ty thông dịch

Quy trình dịch thuật

Sau đây là quy trình dịch thuật của công ty dịch thuật CNN áp dụng theo chuẩn ISO 9001 – 2008.
.
.
1. Nhận thông tin dự án – Quản lý dự án

 

2. Chuẩn bị biên dịch – Biên dịch viên

 

3. Chuyển dịch – Biên dịch viên – Quản lý dự án

 

4. Hiệu đính – Người hiệu đính – Quản lý dự án

 

5. Thẩm định chuyên ngành – Người thẩm định – Quản lý dự án

 

6. Định dạng bản dịch – Người định dạng – Quản lý dự án

 

7. Kiểm tra lần cuối – Trưởng phòng Quản lý dự án

 

Quy trình dịch thuật 3.73/5 (74.55%) 11 votes
phiên dịch tiếng anh, phiên dịch tiếng trung, phiên dịch tiếng trung, phiên dịch tiếng nhật, phiên dịch tiếng hàn, vietnamese interpreting services, khmer translation services, Australia translation services, lao translation service, Simultaneous interpreter in lao, Simultaneous interpreter in japan, Simultaneous interpreter in hongkong, Simultaneous interpreter in bangkok,